با فعالیت در آترامارت، معادل امتیاز کسب شده، کارت تخفیف بگیرید

عضو شوید، امتیاز بگیرید، تخفیف ببرید ... بدون محدودیت زمانی
کسب امتیاز یا پوینت در آترامارت بسیار ساده است. شما با فعالیت در هر یک از روشهای زیر پوینت یا همان امتیازی دریافت می کنید که «آتراپوینت» نام دارد و می توانید معادل پوینت های کسب شده، کارت تخفیف خرید از فروشگاه سایت بدون هیچ محدودیتی دریافت کنید. هیچ محدودیتی در زمان کسب پوینت و تعداد جایزه برای شما وجود ندارد. به مرور، روشهای متنوع دیگری به این سیستم اضافه خواهد شد.
عضویت در سیستم آتراپوینت
۵۰۰۰
امتیاز
عضویت هر دوست شما در آتراپوینت
۵۰۰
امتیاز
ورود روزانه به آتراپوینت
۱۰
امتیاز
ورود روزانه هر دوست شما به آتراپوینت
۵
امتیاز
هر ۳۰ هزار تومان خرید توسط شما
۱۰۰
امتیاز
هر ۳۰ هزار تومان خرید توسط دوستان شما
۵۰
امتیاز
هر ۳۰ هزار تومان خرید توسط بازدیدکنندگان از طرف شما
۵۰
امتیاز
هر ۳۰ هزار تومان خرید توسط بازدیدکنندگان از طرف دوستان شما
۱۰
امتیاز
کدهای امتیازی هدیه در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و ایمیل
تا
۱۰۰۰
امتیاز